|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Ryszard Ścigała: "Nie mam prawa dyskutować z decyzją sądu. Stawiam się do zakładu karnego"

"Nie będę uciekał w choroby czy do szpitala - w poniedziałek stawię się w Zakładzie Karnym w Tarnowie" - zapowiedział w rozmowie z Radiem Kraków skazany za przyjęcie łapówki, były prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. W poniedziałek ma on zacząć odbywać kare pozbawienia wolności - sąd skazał go na 3 lata więzienia. Zgodził się na rozmowę z radiem Kraków, podczas której podkreślał, że czuje się niewinny a w jego ocenie jego zatrzymanie i skazanie może mieć podteksty polityczne

Posłuchaj rozmowy z Ryszardem Ściagałą

Fot: Michał Gąciarz

Jak przyznaje, tuż przed pójściem do więzienia najtrudniejsze dla niego są rozmowy z bliskimi, w domu zostawia bowiem poważnie chorych członków rodziny. W trakcie pierwszego półrocznego pobytu w areszcie spisywał swoje przemyślenia i doświadczenia, nie wyklucza, że będzie to kontynuował i kiedyś zdecyduje się na ich publikację.

Zapytany o to, czy widzi się jeszcze w polityce czy w samorzadzie, nie wykluczył takiej ewentualności. "Jeżeli w wyniku rozpatrzenia kasacji zostałbym uniewinniony, to trzeba powiedzieć, że należy się nad tym zastanowić. Proszę jednak pamiętać, że ja nie jestem już osobą młodą, a w Tarnowie powinien być teraz czas dla 40-latków. Więc czy w samorządzie? Myślę, że nie. Pamiętać trzeba także, że obowiązuje mnie 8-letni, sądowy zakaz zajmowania stanowisk w samorządzie terytorialnym. Natomiast znacznie sprawniej poruszam się jednak w biznesie".

W rozmowie z Radiem Kraków Ryszard Ścigała podkreślał, że w procesie sądowym ostatecznie zostały wycofane ciążące na nim zarzuty przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków a sam fakt przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za przychylność w urzędzie także został usunięty z ostatniego zarzutu.

Dodajmy, że były prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała prawomocny wyrok usłyszał w listopadzie ubiegłego roku, za kratkami spędzi ponad 2 lata - bo na poczet kary zaliczony zostanie mu półroczny pobyt w areszcie tuż po zatrzymaniu.

 

 

Agnieszka Wrońska/jgk

21%
79%
WASZE KOMENTARZE

Liczba komentarzy: 36

rys

Środa, 25 lipca 2018, 22:40

Najlepszy Prezydent Tarnowa jaki kiedykolwiek był czy będzie i uczciwy gość. A do tych zawistnych katolików z pisu - Walcie sie!!! Wcześniej czy później będziecie rozliczeni!!!

Odpowiedz

ale .....

Poniedziałek, 11 czerwca 2018, 13:47

Cynik jakich mało ....

Odpowiedz

Nowy cykl- SKAZANY SKOWYCZĄCY

Poniedziałek, 11 czerwca 2018, 13:39

Czy radio teraz będzie przeprowadzało wywiady z każdym ze skazanych .... nowy zwyczaj świecki.

Odpowiedz

Jak zwykle żałosny

Poniedziałek, 11 czerwca 2018, 13:36

Jak zwykle żałosny

Odpowiedz

roboll

Niedziela, 10 czerwca 2018, 19:21

Niewiem o jakiej misji piszesz i kim jesteś pisząc takie anonimy niestać Cię nawet na skromny link albo nazwę ,imię itp To twoje wypociny nieszczęśniku. Niedziela, 10 czerwca 2018, 18:41 @roboll W pierwszej kolejności trzeba ny się zająć robollem. Chyma moał tam jakąś misję.

Odpowiedz

Niedziela, 10 czerwca 2018, 18:41

@roboll

W pierwszej kolejności trzeba ny się zająć robollem. Chyma moał tam jakąś misję.

Odpowiedz

natenczas Wojski

Niedziela, 10 czerwca 2018, 16:20

Zajacu andrzeju. Znowu gadasz sam ze sobą, nieszczęsny szaraku. Ogary poszły w las. Pif - paf!

Odpowiedz

Niedziela, 10 czerwca 2018, 15:50

Mękal na Prezydenta.

Odpowiedz

roboll

Niedziela, 10 czerwca 2018, 15:31

@zając andrzej możemy się oblewać szacunkami bo nie jesteśmy "ze stowarzyszenia Krkowego' Nikomu nie zaglądam do kieszeni ile ma jeżeli zapracował ale jeżeli widząc po roku 2012 ile afer sądowych związanych z inwestycjami za jego rządów to co sobie myśli to pomyłka Przecież tam są oskarżone osoby :była wice prezydent byli dyrektorzy oraz pracownicy byłych już zakładów zlikwidowanych dla zciemy w 2012 Przecież firmy oddały 35 milionów miastu więc coś na żeczy było. Szoda tylko że rada miejska i komisja rewizyjna zapowiadała sprawdzenie wszystkich przetargów z lat 2007-2012 oraz wszystkich postępowań z wolnej ręki „in-house”„in-house” i tym podobnych. Co z :Zdziskiem Grażyną,Bogdanem,Danką Jackiem,Krzysikiem,Henkiem Może coś w Rzeszowie ruszy jeszcze albo w Brzesku wokół Krakowskiej itd

Odpowiedz

zajac andrzej.

Niedziela, 10 czerwca 2018, 14:47

Panie ROBOLL:SZACUNEK. Skoro towarzysze sędziowie orzekli,ze koszty sądowe zapłacą obywatele to TOWARZYSZOWI SCIGALE ZOSTANIE NA CZYSTO 450 tysięcy.MOZNA OPLACIC OPIEKE MEDYCZNA DLA RODZINY.MOZNA.

Odpowiedz

roboll

Niedziela, 10 czerwca 2018, 14:07

Pali licho z tymi 70 tysiącami Kosztów sądowych było na 160 tysięcy i zostały przez Sąd w Tarnowie umorzone i przeniesione do zapłaty przez skarb pańństwa a więc nas wszystkich. A JAK to się miało do Regulaminu UMT oraz kto odpowiadał za wszystkie osoby które dzisiaj zeznają w sądzie jako oskarżone w sprawach realizacji prac inwestycji drogowych w latach 2007-2012 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa: 1) jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży, 2) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, w granicach wynikających z przepisów szczególnych, 3) gospodaruje środkami finansowymi dotyczącymi bezpośredniego funkcjonowania Urzędu. W zakresie kierowania Urzędem, Prezydent wykonuje osobiście czynności zastrzeżone do jego wyłącznej kompetencji oraz działa przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta, Głównego Księgowego Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu, a także innych umocowanych osób. Do kompetencji Prezydenta Miasta Tarnowa, jako kierownika Urzędu należy: 1) organizowanie funkcjonowania Urzędu w sposób zapewniający prawidłową realizację jego zadań, 2) planowanie pracy Urzędu i nadzorowanie wykonywanych zadań, 3) realizacja zadań polityki kadrowej, dbanie o należyty dobór pracowników Urzędu, ich ocenę oraz podnoszenie kwalifikacji i skuteczności ich pracy, 4) gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w budżecie Miasta na bezpośrednie funkcjonowanie Urzędu, 5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między członkami kierownictwa Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Urzędu, 6) precyzowanie określonych zadań, kompetencji i odpowiedzialności osób określonych w § 5 ust. 4 Regulaminu oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności, 7) powierzanie prowadzenia spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi Miasta, 8) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego, 9) podpisywanie dokumentów i korespondencji zastrzeżonych w § 8 Regulaminu, 10) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli dotyczących jego funkcjonowania oraz gospodarowanie mieniem Urzędu, 11) koordynowanie i nadzorowanie zadań ochrony informacji niejawnych wykonywanych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 12) organizowanie, nadzorowanie i określanie zadań pracowników w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości, 13) organizowanie, nadzorowanie i określanie zadań pracowników w zakresie kontroli i sprawozdawczości, 14) koordynowanie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Urzędu, z wyjątkiem kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta, 15) nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych i przygotowaniem odpowiedzi do organów kontrolnych w odniesieniu do zaleceń pokontrolnych. Oprócz zadań i kompetencji kierownika Urzędu, Prezydent Miasta Tarnowa: 1)wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Miasta określone przepisami prawa, 2) kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz, 3) wydaje akty prawne w zakresie swoich kompetencji w formie zarządzeń, 4) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i jest organem podatkowym stosownie do określonej ustawowo właściwości, 5) może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, Zastępców Prezydenta lub innych pracowników Urzędu, a także pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, 6) udziela Zastępcom Prezydenta lub innym osobom upoważnień lub pełnomocnictw do składania wimieniu Miasta oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, 7) wykonuje kompetencje ustawowe starosty powiatowego, 8) jest szefem Obrony Cywilnej Miasta - ustala zadania i kontroluje ich realizację oraz koordynuje i kieruje działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, 9) jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Miasta oraz przewodniczącym Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 10) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Do wyłącznej właściwości Prezydenta Miasta Tarnowa należy podpisywanie dokumentów i korespondencji: 1) w sprawach zastrzeżonych dla niego imiennie, 2) dotyczących spraw o charakterze reprezentacyjnym, 3) do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, ministrów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentarzystów, marszałków województw oraz wojewodów, 4) do Rady Miejskiej i organów związków międzygminnych, 5) w sprawach współpracy zagranicznej Miasta, 6) dotyczących organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania Urzędu, w tym pełnomocnictw i upoważnień, 7) protokołów i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez organy kontrolne i przez miejskie organy kontrolne w miejskich jednostkach organizacyjnych, 8) dotyczących nadania odznaczeń. Prezydent Miasta Tarnowa w zakresie zarządzania Urzędem nadzoruje pracę Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta oraz bezpośrednio koordynuje i nadzoruje realizację następujących kategorii spraw: 1) wykonywania zadań organu administracji publicznej, 2) kontroli działalności Urzędu, 3) audytu wewnętrznego, 4) ochrony informacji niejawnych, 5) zarządzania kryzysowego i funkcjonowania Miasta w warunkach stanów nadzwyczajnych, 6) nadzorowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 7) spraw wojskowych, 8) edukacji, 9) komunikacji społecznej i polityki informacyjnej Miasta, 10) promocji marki Miasta, 11) kultury, 12) kreowania celów i priorytetów rozwojowych Miasta, 13) współpracy międzynarodowej, 14) pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych, 15) rewitalizacji, 16) sportu, 17) współpracy aglomeracyjnej i międzyregionalnej, 18) aktów stanu cywilnego, 19) funkcjonowania systemu jakości w Urzędzie. Prezydent Miasta Tarnowa bezpośrednio nadzoruje działalność następujących jednostek organizacyjnych Urzędu: 1) Wydziału Audytu i Kontroli, 2) Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, 3) Wydziału Edukacji, 4) Wydziału Komunikcji Społecznej, 5) Wydziału Kultury, 6) Wydziału Rozwoju Miasta, 7) Wydziału Sportu, 8) Urzędu Stanu Cywilnego, 9) Biura Radców Prawnych. Prezydentowi bezpośrednio podlegają: 1) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 2) Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością, 3) Miejski Audytor Wewnętrzny, 4) Miejski Rzecznik Konsumentów, 5) Geodeta Powiatowy, 6) Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 7) Rzecznik Prasowy.

Odpowiedz

zajac andrzej.

Niedziela, 10 czerwca 2018, 13:17

Panie Legalisto: co Pan rozumie pisząc : to jest styl PIS?.

Odpowiedz

Niedziela, 10 czerwca 2018, 12:23

@@legalista

To jest styl PIS - a Ścigała pluje nam w twarz

Odpowiedz

Sieciech

Niedziela, 10 czerwca 2018, 10:43

Nie wierzę t te 70 tys. łapówki. Skoro przekręt był na 27 mln to łapówka wynosiła ok 10 % czyli jakieś 2 i pół bańki. Zapowiadany przez p. Ścigałę biznes, w którym, mówi, ze jest mocny, będzie się więc kręcił znakomicie. Po dwóch i pół latach jak wykopie ukryty w jego ogródku skarb.

Odpowiedz

Niedziela, 10 czerwca 2018, 09:23

Prezeydent dżentelmen udziela wywiadu swojej rzeczniczce i płacze, że go wrobiono. Miałby na tyle poczucia wstydu że przeprosiłby tarnowian za biegun korupcji i oddał pieniądze przynajmniej za czas kiedy był radnym.

Odpowiedz

@nieuczciwy katolik

Sobota, 9 czerwca 2018, 22:35

Był w Rdn- ie, a czyje to jest radio chyba wiadomo.

Odpowiedz

Sobota, 9 czerwca 2018, 21:19

@nieuczciwy katolik

Bestialskie metody pozbycia się konkurencji. To jedna i ta sama grupa osób w powiecie tarnowskim, bezkarnie działająca od lat. Nic PiS z nimi nie robi, lodowe macki zbyt zmrożone.

Odpowiedz

nieuczciwy katolik

Sobota, 9 czerwca 2018, 16:52

@@legalista

Fantastycznie, że sam piszesz i sam sobie opowiadasz, psychiatria zna wiele takich przypadków, ale gdzie widzisz katolickie radio? To jest radio publiczne. Nie lokalne, nie katolickie, ale publiczne. A uczciwy katolik to oksymoron.

Odpowiedz

@legalista

Sobota, 9 czerwca 2018, 15:35

100% racji. A dopuszczenie prawomocnie skazanego za łapówkarstwo do wystąpienia w katolickim radiu to jak naplucie w twarz osobom uczciwym i katolikom. Pytanie czyja to była decyzja dyrektora czy byłej podwładnej. Bo jak dyrektora to pojawia się pytanie kogo promuje to radio zwłaszcza, że była już afera z poręczeniami.

Odpowiedz

legalista

Sobota, 9 czerwca 2018, 15:07

Obecne zachowanie pana prawomocnie skazanego, płacz w lokalnym radiu i nieudolna próba zwrócenia na siebie uwagi oraz wybielenia (to oni mnie wrobili) są dla mnie żałosne. Współczuje konieczności odbycia kary, ale ten płacz jest nie na miejscu. codziennie sporo przestępców trafia do więzienia i nie labidzą.

Odpowiedz