Nietoperze regularnie liczono w pierwszych dwóch tygodniach lutego od 1985 roku. Całkowita liczba podkowca małego w pięciu badanych jaskiniach wynosiła na początku lat pięćdziesiątych ponad 300 osobników. W latach 80. i na początku lat 90. nie przekraczała 40 osobników, a w ostatniej dekadzie (2011–2020) - średnio 665 osobników. W 2020 roku stwierdzono aż 1050 osobników. Z kolei nocek duży najliczniej występował w Jaskini Nietoperzowej  - stwierdzono tam  55 osobników   w 2019 r. Dla porównania w 1982 znaleziono ich tylko 6 .

Region, w którym prowadzono badania nietoperzy, należał do miejsc najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Jednak pod koniec lat 80. produkcja przemysłowa, w tym metali ciężkich, znacznie spadła. W efekcie nietoperze są mniej narażone na skażenie – które jest prawdopodobną przyczyną długofalowych zmian w populacjach obu gatunków. Wpływ na latające ssaki mają również klimat, niedobory żywności i choroby. Naukowcy wskazują również, że do spadku liczebności nietoperzy przyczynił się DTT - środek ochrony roślin.