MSWiA poinformowało we wtorek, że Komenda Główna Policji uruchomiła pilotażowy projekt, w ramach którego osoba zgłaszająca zaginięcie dziecka będzie mogła bezpośrednio połączyć się telefonicznie z dyżurnym danej komendy wojewódzkiej policji. Odbędzie się to przy pomocy specjalnego telefonu tzw. "sztywnego łącza". Jest to specjalny telefon, który pełni funkcję pomocniczą w podejmowaniu niezwłocznych działań przez policję.

Będzie to możliwe w sytuacji odmowy przyjęcia lub opieszałości w przyjęciu przez policję zawiadomienia o zdarzeniu mogącym powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci (także w przemocy domowej), próby odesłania zawiadamiającego o zaginięciu dziecka do innej jednostki policji, zwłoki w podejmowaniu przez policję czynności poszukiwawczych po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu, braku kontaktu z prowadzącym sprawę, a jednocześnie braku wiedzy na temat przebiegu prowadzonych czynności.

MSWiA przekazało, że w stacjonarne aparaty telefoniczne, umożliwiające takie połączenie, zostały doposażone jednostki policji w województwach małopolskim i opolskim, w których uruchomiony został pilotaż tego projektu.

"Wszyscy pamiętamy to, co zdarzyło się w Andrychowie. Tragiczna śmierć dziecka. Sam jestem ojcem trójki dzieci i mną ta sytuacja po prostu wstrząsnęła tak, jak wstrząsnęła całą opinią publiczną. To nigdy więcej nie może się powtórzyć. Wtedy wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego tak wiele osób widziało, a nikt nie reagował. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy służby państwowe zadziałały wystarczająco szybko. Nie, bo doszło do tragedii" - przypomniał w filmie zamieszczonym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Kierwiński zaznaczył, że w każdej komendzie będzie specjalny telefon. "Za jego pośrednictwem zawsze wtedy, gdy naszym dzieciom grozi niebezpieczeństwo, rodzic zgłaszający będzie mógł połączyć się z Komendą Wojewódzką Policji, aby zgłosić tę sprawę, aby reakcja była jak najszybsza, aby nigdy więcej ta sprawa nie utknęła gdzieś w maszynerii biurokracji. To deklarowałem, gdy objąłem funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mówiłem wtedy, że zrobimy wszystko, aby takie sytuacje, jak ta w Andrychowie, nigdy więcej się nie powtórzyły i teraz ruszamy z tym projektem" - podkreślił szef MSWiA.

Zapowiedział też, że niedługo specjalne telefony pojawią się w komendach w każdym województwie.

Jak poinformowało MSWiA w związku z tym Komenda Główna Policji powołała zespół, który ma opracować i wdrożyć koncepcje podniesienia standardów obsługi zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci. Chodzi o sytuacje, gdy trzeba zapewnić szybkość i efektywność obiegu informacji. Planuje się, że w ciągu 3 miesięcy przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu. Ocena zostanie zakończona sprawozdaniem.

Pilotaż obejmie łącznie 79 jednostek organizacyjnych policji z całodobową służbą dyżurną (59 jednostek w województwie małopolskim i 20 w województwie opolskim).

W Komendzie Głównej Policji opracowano także plakat i ulotkę zawierające informację o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje/organizacje, które udzielają wsparcia i pomocy młodym ludziom. Plakaty i ulotki można znaleźć w pomieszczeniach recepcyjnych wszystkich jednostek organizacyjnych Policji. Policjanci przekazują także te materiały w szkołach podczas spotkań dotyczących profilaktyki społecznej oraz ds. nieletnich. Ponadto, na portalu policja.pl udostępniono zakładkę dotyczącą telefonów zaufania. Ze strony można też pobrać plakat i ulotkę informacyjną.

Sprawą 14-latki z Andrychowa żyła cała Polska. Nastolatka rano wykonała telefon do swojego ojca, informując go, że źle się czuje i nie ma pojęcia, gdzie jest. Nastolatka przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc. Zmarła w szpitalu w Krakowie.