Rozprawa – jak poinformowało we wtorek PAP biuro WSA – ma być jawna. Najprawdopodobniej tego samego dnia sąd rozpatrzy także skargi prywatnych osób na SCT.

Radni Krakowa w listopadzie ubiegłego roku przyjęli uchwałę o SCT, przeciwko głosowało PiS. Zgodnie z dokumentem, strefa czystego transportu będzie obowiązywała na terenie całego miasta i będzie to pierwsza taka strefa w Polsce.

Od lipca 2024 r. do czerwca 2026 r. w Krakowie będzie obowiązywał okres przejściowy. Do miasta nie wjadą samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 r., które nie spełniają norm co najmniej Euro 3 (rok produkcji od 2000) w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli norm co najmniej Euro 5 w (rok produkcji od 2010, a w przypadku samochodów ciężarowych rok produkcji od 2008).

Od 1 lipca 2026 SCT w Krakowie będzie obowiązywała wszystkie auta, niezależnie od daty rejestracji. Za złamanie przepisów będzie grozić 500 zł mandatu.

W kwietniu wojewoda małopolski, w odpowiedzi na prośby przeciwników SCT skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na uchwałę rady miasta dotyczącą SCT. W uzasadnieniu zakwestionował zgodność zapisów miejskiej uchwały z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Rada miasta – jak podał w oświadczeniu urząd wojewódzki – nie określiła w sposób wystarczający granic obszaru SCT oraz nie zawarła regulacji dotyczących sposobu organizacji ruchu w tej strefie. Zarzucono także radzie miasta m.in. "zbyt daleko idącą ingerencję w sferę konstytucyjnych praw i wolności, takich jak wolność człowieka, wolność poruszania się, równość wobec prawa czy własność – naruszającą zasadę proporcjonalności".

SCT nie będzie dotyczyć motocykli, pojazdów historycznych, kierowców powyżej 70. r. życia, jeżeli sami prowadzą swój samochód zarejestrowany przed 1 marca 2023 r., oznakowanych pojazdów dla osób z niepełnosprawnościami, pojazdów służb mundurowych, ratowniczych, samochodów do oczyszczania i odśnieżania dróg, food trucków, bankowozów, pomocy drogowej, karawanów pogrzebowych, samochodów historycznych, a także pojazdów prywatnych wiozących osobę w stanie zagrożenia zdrowia do placówki medycznej.

11 stycznia sąd administracyjny rozpatrzy skargę wojewody na SCT