Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Druga część opowieści o niezwykłym obrazie z katedry na Wawelu

Chrystus Salvator Mundi (Zbawiciel Świata) w Muzeum Katedralnym na Wawelu to jedyny zachowany w naszych zbiorach późnogotycki obraz na płótnie. Czy jednak dzieło to pochodziło pierwotnie z katedry na Wawelu, jak dotychczas zakładano, czy może przybyło tutaj dopiero w drugiej połowie XVII wieku? Dlaczego właściwie zastosowano w przypadku tego obrazu tak nietypową dla przełomu XV i XVI wieku technikę i kim mógł być fundator, który do niedawna pozostawał niezidentyfikowany? Magdalena Łanuszka opowie o wynikach swoich ostatnich badań nad tym wyjątkowym obrazem w programie Wielka Sztuka Małopolski, w piątek o godz. 18.05.

Fundator z obrazu Chrystus Salvator Mundi, detal, fot wg M. Schuster-Gawłowska, Późnogotycki obraz na płótnie z katedry na Wawelu. Konserwacja i technologia, “Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki“ 17 (2006) nr 1–2, p. 4, il. 1 (fot. Janusz

Posłuchaj także: "Pierwsza część opowieści o niezwykłym obrazie z katedry na Wawelu"

 


Salvator Mundi z katedry na Wawelu, Muzeum Katedralne w Krakowie, fot wg M. Schuster-Gawłowska, Późnogotycki obraz na płótnie z katedry na Wawelu.

Konserwacja i technologia, “Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki“ 17 (2006) nr 1–2, p. 4, il. 1 (fot. Janusz Gawłowski).

 

Herb Jasieńczyk

Fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_COA_Jasie%C5%84czyk.svg

 

Herb Jasieńczyk według "Arma baronum Regni Poloniae per Joannem Długosz descripta" (rękopis "Klejnotów" Jana Długosza z miedziorytami Erazma Kamienia) z ok. 1575 r. (Muzeum Narodowe w Warszawie).

Fot. http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4464

 

Fragment z herbem fundatora z obrazu Chrystus Salvator Mundi z katedry na Wawelu; przemalowanie ok. 1680 (po lewej) i stan po konserwacji 1999, ukazujący oryginalny herb (po prawej).

Fot wg M. Schuster-Gawłowska, Późnogotycki obraz na płótnie z katedry na Wawelu. Konserwacja i technologia, “Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki (Journal of Conservation- Restoration)“ 17 (2006) nr 1–2, s. 11 (fot. Janusz Gawłowski)
 

Tematy:
Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię