W Bochni, Gorlicach, Limanowej, Mszanie Dolnej, Grybowie oraz Nowy Targu urzęduje zarówno burmistrz jak i wójt. Z kolei w Tarnowie oraz Oświęcimiu - prezydent i wójt. Nie mają jednak problemu z decydowaniem, bo zarządzają tak naprawdę zupełnie innymi terenami. W wymienionych miastach gminy mają jedynie swoje siedziby, czyli urzędy gmin, a zarządzają okolicznymi miejscowościami, jak można by powiedzieć po krakowsku: obwarzankami danego miasta.
Gmina Tarnów, która ma swoją siedzibę przy ulicy Krakowskiej w centrum Tarnowa ma pod sobą 14 miejscowości położonych głównie na południu i zachodzie od Tarnowa, których mieszkańcy muszą przyjeżdżać do miasta, żeby zapłacić sprawy w Urzędzie Gminy.
Sekretarz Urzędu Gminy Tarnów Aneta Błyskal przyznaje jednak, że mieszkańcom czasami myli się urząd gminy Tarnów z urzędem miasta Tarnowa.
W Małopolsce jest 182 gmin. Z tego w 8 przypadkach w mieście urzęduje zarówno burmistrz lub prezydent oraz wójt, który zarządza miejscowościami wokół danego miasta.