Inauguracja projektu w październiku. Zarejestrowane zostaną wspomnienia dokumentujące lokalne dzieje. Powstanie strona internetowa Michałowickiego Archiwum Społecznego oraz słuchowisko poświęcone gminie sprzed kilkudziesięciu lat widzianej oczami mieszkańców.

O Michałowickim Archiwum Społecznym Anna Piekarczyk rozmawiała z gośćmi programu, a byli nimi Natalia Martini – koordynatorka projektu, socjolożka, dr Mateusz Wyżga – adiunkt w Katedrze Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Jarosław Sadowski – zastępca wójta gminy Michałowice.

Zapis rozmowy

Zobacz także: Bronowickie Archiwum Społeczne