Po tym, jak Rosja w czwartek nad ranem zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi oraz od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego, w Polsce poranną decyzją MSWiA służby zaczęły realizować plan pomocy dla uchodźców. Uruchomiono m.in. specjalne punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej.

Urząd wojewódzki uruchamia infolinię dla Ukraińców i zapewnia o gotowości na ich przyjęcie

Adresy tych punktów wymienione są w ulotkach, które otrzymuje każda osoba przekraczająca granicę. Jest w nich także numer specjalnej infolinii (+48 47 721 75 75) oraz adres strony internetowej (www.ua.gov.pl) przygotowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Pomoc dla obywateli Ukrainy opisano na tej stronie w czterech językach: ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim. "Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski" - to pierwsza wiadomość skierowana do uchodźców z tego kraju.

Urząd wyjaśnia, że jeżeli po przekroczeniu granicy nie ma się zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, należy udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Ich adresy są również na stronie - razem z linkiem, dzięki któremu ich lokalizacja wyświetla się w Google Maps.

"W punkcie recepcyjnym otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek" - przekazuje UdSC.

Urząd wyjaśnia, że obywatel Ukrainy do Polski może wjechać na podstawie: paszportu w ramach ruchu bezwizowego, wizy krajowej lub wizy Schengen wydanej przez polski organ, wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo Schengen, posiadanego zezwolenia na pobyt, a także na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

Legalny pobyt Ukraińców, którzy wjechali na podstawie paszportu lub dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen, trwa 90 dni. W przypadku wizy wydanej przez polski organ taki pobyt jest legalny zgodnie z terminem jej ważności i okresem pobytu, który w niej wskazano. "Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym" - zaznacza UdSC. Zgoda komendanta SG umożliwi natomiast legalne przebywanie w Polsce przez 15 dni.

"Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich" - tłumaczy Urząd.

Osiem punktów recepcyjnych zostało przygotowanych przez wojewodę lubelskiego i wojewodę podkarpacką w okolicy polsko-ukraińskich przejść granicznych, a dziewiąty jest przy dworcu kolejowym w Przemyślu. Osoby przekraczające granicę zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Według danych Straży Granicznej do Polski przez granicę z Ukrainą w czwartek wjechało 29 tysięcy osób wobec niecałych 19 tysięcy w środę. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker tłumaczył w piątek w Programie Trzecim Polskiego Radia, że większość Ukraińców jedzie do swoich rodzin lub znajomych albo w Polsce, albo w innym kraju UE. Do punktów na ten moment trafia niewielki procent uchodźców z Ukrainy. SG podała, że wnioski uchodźcze złożyło w czwartek 15 osób.