- zapowiada dyrektor szpitala, Anna Czech.

Szpital św. Łukasza w Tarnowie z okazji swojego 30-lecia w sobotę 13 maja przeprowadzi także dzień otwarty na co dzień niedostępnych dla pacjentów miejsc, jak np. laboratorium diagnostycznego. Przez 30 lat istnienia szpital wojewódzki w Tarnowie przyjął 4,5 miliona pacjentów, udzielił pomocy na izbie przyjęć oraz SORze 3 milionom 800 tysiącom osób. Przeprowadzono 300 tysięcy zabiegów oraz operacji i urodziło się przez ten czas w szpitalu św. Łukasza 34 tysiące dzieci.

Tymczasem wciąż nierozwiązany jest spór szpitala wojewódzkiego ze 140 pielęgniarkami, które uważają, że po nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w ochronie zdrowia, która weszła w życie w lipcu 2022 roku, powinny otrzymywać wyższe wynagrodzenie, stosowne do zdobytego przez nie wykształcenia. Inaczej tę sprawę widzi szpital św. Łukasza, a także inne lecznice w Polsce, które wypłacają wynagrodzenie w zależności od wykonywanej pracy, a nie posiadanych przez pielęgniarki kwalifikacji.

Szpital św. Łukasza proponował pielęgniarkom z tytułami magistra i specjalizacjami podwyżkę o 500 złotych, jednak one nie zgadzają się na to, bo powołują się na zapisane w ustawie najniższe wynagrodzenie z tymi kwalifikacjami, które powinno wzrosnąć z 5 700 złotych brutto do 7 300 złotych brutto.