Paolo Prando spędził ostatnie pięćdziesiąt lat z aparatem fotograficznym w dłoni. Wystawa fotografii podzielona została tematycznie i obejmuje jego długą artystyczną drogę. Zobaczymy pierwsze czarno-białe zdjęcia, migawki z życia, ważne wydarzenie historyczne i sportowe, podróżnicze spostrzeżenia, reportaż z safari, a także portrety i fotografię podwodną. Wybór prac zamyka wyjątkowy portret Marii Teresy, żony i muzy autora, towarzyszki przygód i modelki.