Oprócz zdjęć najpiękniejszych zakątków regionu można znaleźć ciekawostki o przyrodzie i najpopularniejszych atrakcjach turystycznych.

Hasło przewodnie kampanii to: "Sądeckie góry dla każdego". Szukamy co roku nowych, ciekawszych rozwiązań, aby przyciągnąć turystę na teren Sądecczyzny, oczywiście nie to góry wysokie jak Tatry, ale równie piękne, atrakcyjne. Zamontowaliśmy billboardy, informacje o Sądecczyźnie w dużych miastach takich jak Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin

- mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Ogólnopolska kampania promująca region sądecki kosztowała w tym roku 70 tys. złotych. Jest organizowana przez nowosądeckie starostwo powiatowe po raz trzeci.