- Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będziemy mogli zakupić specjalistyczny sprzęt. Dwa pickupy z pełnym wyposażeniem służącym do gaszenia pożarów. Quady elektryczne, cysternę, która będzie pomagała w sytaucji gdy będzie problem z dojazdem. Ten sprzęt ma dać możliwość utrzymania dróg dojazdowych, ułatwić patrolowanie i wspierać straż pożarną we wszystkich tych działaniach - tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Przekazane 1,5 mln złotych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego to część większego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska finansowania utworzenia w parkach narodowych systemów przeciwpożarowych. "Dużym problemem są pożary, które też zdarzają się w górach. Sprzęt musi być dostosowany do tych potrzeb ratowniczych. Za te pieniądze Park będzie mógł kupić wszystko o potrzebne. To część dużego programu. Narodowy Fundusz zabezpieczył ponad 60 milionów złotych. W zależności od potrzeb i zagrożenia w danych parkach odpowiednie kwoty zostały tam przeznaczone na zakup sprzętu skonsultowanego ze strażakami" - przypomina Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Każdy park narodowy, w zależności od ryzyka zagrożenia pożarami, otrzymał indywidualną kwotę na zakup niezbędnego sprzętu. W każdym przypadku też osobno podejmowano decyzję, co za przekazane pieniądze należy kupić, aby w przypadku pożaru służby parku mogły skutecznie pomagać strażakom.