Najpierw zaczynają się prace związane z rozbudową. Transport materiałów nie powinien utrudniać ruchu turystycznego, będzie się odbywał drogą gospodarczą, czyli turyści ewentualnie będą mijać pojazdy związane z remontem.

Właściciel obiektu PTTK informuje również że przebudowana musi być część gastronomiczna i zaplecze gospodarcze tego najmniejszego schroniska w polskiej części Tatr.

To ostatnie tatrzańskie schronisko, które w ostatnich latach nie doczekało się gruntownego remontu i termomodernizacji. Wcześniej już wymieniono przewody energetyczne na słupach zasilające schronisko na kabel ziemny, podłączono również obiekt z kanalizacją miejską Zakopanego — co zmniejszyło znacząco wpływ schroniska na otaczającą go przyrodę. Prace mają się zakończyć dopiero w 2025 roku.