Zmiana będzie obowiązywała około 3 miesięcy i związana jest z budową nowego obiektu inżynierskiego na potoku bez nazwy i dodatkowego pasa dla skrętu w lewo, z drogi krajowej nr 52 w drogę wojewódzką nr 956.

W razie konieczności może być wprowadzone ręczne sterowanie ruchem, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 956.

 Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 21.08.2022 r. Jej koszt to 3,4 mln złotych.