W czasie wyłożenia planu odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. Spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień - 19 października.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedla Podwawelskiego” był wykładany do publicznego wglądu trzykrotnie.

Przypomnijmy, podczas sesji Rady Miasta Krakowa 16 lutego 2022 roku radni odrzucili projekt planu dla tego obszaru. Projekt wrócił pod obrady Rady Miasta rok później - w lutym tego roku. Wniesione zostały poprawki i ten właśnie plan z poprawkami zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym.