Pracownicy poczty wyjaśniają, że otwarcie punktu w godzinach nocnych jest nieopłacalne.

Urząd pocztowy nr 53, przy ul. Lubicz 4, to jedyny całodobowy, czynny przez siedem dni w tygodniu, oddział Poczty Polskiej w Krakowie. Zgodnie z informacją poczty, od 1 czerwca otwarty ma być od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7 do 20. Najbliższa placówka pocztowa czynna dłużej będzie w pobliskiej galerii handlowej przy ul. Pawiej 5/59 – od poniedziałku do soboty w godz. 9-22, w niedziele handlowe od godz. 10 do 21.

W wyniku tej decyzji kilka tysięcy profesjonalnych pełnomocników procesowych, tj. adwokatów i radców prawnych zostanie pozbawionych – wypracowanej przez lata udanej współpracy z Pocztą Polską S.A. – możliwości zachowania dotychczasowej praktyki w zakresie składania pism procesowych, zgodnie z zasadami obliczania terminów procesowych wskazanymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Nadmieniamy ponadto, że terminowe nadanie urzędowych i procesowych pism i możliwość ich złożenia do godz. 24 leży zarówno w interesie wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa obrotu prawnego, jak i rzeszy obywateli

– napisały Krakowska Izba Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie do dyrektora regionalnego Poczty Polskiej w prośbie o zachowanie dotychczasowych godzin pracy urzędu przy ul. Lubicz.

Jak podkreślili, Poczta Polska jest jedynym wyznaczonym podmiotem uprawnionym do realizacji usług przesyłek rejestrowanych w postępowaniach procesowych, „co gwarantuje prawidłowość i skuteczność wykonywania zadań profesjonalnego pełnomocnika na rzecz reprezentowanych przez radców prawnych i adwokatów stron postępowań”.