Nowa organizacja ruchu została wprowadzona w sobotę z samego rana i związana jest z postępującą budową tunelu linii tramwajowej w tym rejonie – poinformował krakowski magistrat.

Na ul. Lublańskiej ruch między rondem Polsadu i rondem Barei odbywać się będzie po zachodniej jezdni, na której wyznaczono po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej od ronda Polsadu do ronda Barei będzie całkowicie wyłączona z ruchu.

Ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego został przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych. Przystanek autobusowy Olsza II 02 przy ul. Lublańskiej przeniesiono o ok. 30 m na północ.

Czasowa organizacja ruchu na południe od ul. Miechowity pozostała bez zmian.

Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic trwa od lipca zeszłego roku. Inwestycja jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Władze miasta podpisały umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację linii tramwajowej do Mistrzejowic w grudniu 2020 r. Na partnera prywatnego wybrano konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu. Według włodarzy Krakowa budowa 4,5 km linii szybkiego tramwaju jest największym w Polsce projektem transportowym realizowanym w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Inwestycja warta 1,92 mld zł ma być gotowa z końcem 2025 r.

Nowe torowisko przebiegać będzie od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu ulic: Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu.

Władze miasta szacują, że dzięki temu połączeniu czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut.

Cena inwestycji – ponad 1,92 mld zł – obejmuje pełną usługę: zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez partnera prywatnego przez 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.