Jak poinformowała krakowska straż miejska, uczestniczki warsztatów poznają sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, wykonując szereg ćwiczeń wspomagających ich szybką i pewną reakcję. W części teoretycznej zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z samoobroną, omówione werbalne i niewerbalne przejawy agresji.

Zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą rezerwować miejsca za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając mail na adres: krakowdlarownosci@um.krakow.pl. W treści rezerwacji należy podać imię i nazwisko.

W ramach projektu "Nie znaczy nie" w Krakowie odbędą się także inne wydarzenia, realizowane przez organizacje pozarządowe. 29 listopada w Pawilonie Wyspiańskiego zaplanowano dyskusję nt. przemocy wobec kobiet w miejscach pracy. W siedzibach Pracowni Młodych w różnych lokalizacjach miasta odbędą się zajęcia dla młodzieży "Tylko tak znaczy tak! Rozmowa o tym, czym jest dobry związek i czym jest świadoma zgoda?". W programie akcji jest też m.in. spotkanie "ABC Niebieskiej Karty - na jaką pomoc mogą liczyć ofiary przemocy w rodzinie?" 9 grudnia w Pałacu Potockich.

"Nie znaczy nie" to krakowski projekt realizowany w ramach "16 Dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć". Międzynarodowa kampania "16 Dni…" trwa od 25 listopada do 10 grudnia i jest organizowana przez amerykańskie Center for Women’s Global Leadership (Centrum Globalnego Przywództwa Kobiet).

Informacje o przeciwdziałaniu przemocy można znaleźć również na stronie bezprzemocy.krakow.pl.