"Powstała piękna, bezpieczna droga. 4,2 km zamiast ponad 15 km dojazdu, patrząc na przejazd drogi krajowej nr 94 wiodącej z Krakowa przez Olkusz w kierunku Dąbrowy Górniczej" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia drogi. "Takich dróg są setki w całym kraju, w każdym regionie naszego kraju. To 23 tys. km dróg gminnych i powiatowych, które zrealizowane zostały dzięki wsparciu rządowemu"

– powiedział.

Zakres robót objął rozbudowę istniejącej drogi powiatowej klasy Z o łącznej długości 4,265 km. W ramach inwestycji powstały skrzyżowania z drogami gminnymi, przebudowano fragmenty drogi krajowej nr 94 i wojewódzkiej nr 773, rozbudowana została droga gminna. Wybudowana została także ścieżka rowerowa, chodnik oraz przejścia dla pieszych. Wartość inwestycji wyniosła łącznie ponad 19 mln zł.

Starosta krakowski Wojciech Pałka, jak również wójtowie gmin podkreślili podczas konferencji, że droga ta była oczekiwana przez mieszkańców Jerzmanowic i Sułoszowej od wielu lat, a także, że jej realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie rządowe wsparcie. Z kolei wojewoda małopolski Łukasz Kmita stwierdził, że żaden dotąd rząd Polski tak kompleksowo nie podszedł do wsparcia samorządów w tym zakresie.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 10 mln 198 tys. 630 zł oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, 6 mln zł, co stanowi 95 proc. kosztów inwestycji.(