Jak poinformowała rzecznik krakowskiej uczelni Marta Mastyło, ks. prof. Robert Tyrała został wybrany przez Senat UPJPII, a następnie wybór ten zatwierdziła Dykasteria ds. Kultury i Edukacji Stolicy Apostolskiej. Decyzję władz ogłosił Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Nowa kadencja ks. prof. Tyrały na stanowisku rektora rozpocznie się 1 września 2024 roku i potrwa do 31 sierpnia 2028 roku. „Okres ten będzie czasem kontynuacji dotychczasowej działalności i realizacji strategicznych planów rozwoju Uniwersytetu m.in. dotyczących budowy Kampusu Jana Pawła II, podkreślając jego rolę w kształceniu i formowaniu przyszłych pokoleń w duchu katolickiej nauki i wartości” - zapowiedziano.

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała ur. 12 sierpnia 1965 r. w Krakowie, 19 maja 1990 roku został wyświęcony na kapłana przez kard. Franciszka Macharskiego w katedrze na Wawelu. Jest magistrem teologii oraz sztuki, doktorat z liturgiki uzyskał na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2020 roku otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.

Od roku 1997 był wiceprzewodniczącym, a w latach 2005–2020 przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. W latach 2006–2021 był członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Od 2012 roku jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. Od 2020 roku jest konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2004–2009 był prezydentem Polskiej Federacji Pueri Cantores, w tym samym czasie będąc asystentem kościelnym Federacji Międzynarodowej, a w latach 2009–2017 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores.

W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis. W 2015 roku otrzymał nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce. W 2016 roku otrzymał tytuł Fellow of Royal School of Church Music od Anglikańskiego Kościoła za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym. W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski oraz Srebrny Krzyż Zasługi od prezydenta RP Andrzeja Dudy. W 2021 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym medalem Gloria Artis.