List rektora UPJPII zwyczajowo czytany jest kościołach archidiecezji krakowskiej podczas mszy w Poniedziałek Wielkanocny, a zebrana składka przeznaczana jest na działalność uczelni papieskiej.

Jak podkreślił ks. prof. Tyrała w liście, „jednym z wybranych przez Boga ludzi do głoszenia Dobrej Nowiny był Jan Paweł II (…), który głosił Ewangelię na wszystkich areopagach świata”.

„On dobrze odczytał powołanie dane mu przez Boga i pochylał się nad biedą człowieka, docierał do młodych i do starszych, chorych i pokrzywdzonych oraz z mocą jako kapłan, biskup, kardynał a następnie jako papież przez prawie 27 lat pontyfikatu głosił +Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi+” - ocenił rektor papieskiej uczelni.

Jan Paweł II – wskazał rektor w swoim liście - był jednym z najwybitniejszych Polaków, wielkim humanistą, a jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych postaci w historii przełomu wieków. „Stał się powszechnie uznawanym autorytetem nie na mocy przypadku czy decyzji kogokolwiek, lecz dzięki spójności własnego życia z wartościami, które wyznawał i o których całym swoim życiem świadczył” - zaznaczył.

„Fakt ten znalazł uznanie nie tylko w oczach wiernych Kościoła katolickiego czy też innych chrześcijan, lecz również wyznawców innych religii oraz ludzi niereligijnych. Publicznym i niezapomnianym tego dowodem pozostaje wyjątkowy charakter jego pogrzebu, powszechny żal z powodu jego śmierci oraz głośne wołanie Santo subito, które to wydarzenia nabrały charakteru globalnego” - dodał ks. Tyrała.

Rektor napisał, że „Jan Paweł II jest naszym patronem nie dlatego, że zadziałały emocje chwili, ale dlatego, że pokazał swoim życiem to, że choć jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, możemy z Bożą pomocą dokonywać rzeczy niezwykłych. W tym właśnie stał się dla nas przykładem”.

Jak zadeklarował, dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego „Jan Paweł II jest i będzie punktem odniesienia”.

Rektor przypomniał, że w Uniwersytecie swoje kształcenie podejmują studenci na kierunkach: archiwistyka, digital-media, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, historia, historia sztuki, komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, muzyka kościelna, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury, pedagogika, praca socjalna, psychologia, prawo kanoniczne, turystyka i zarządzanie dziedzictwem. Studiują także teologię świeccy oraz przygotowujący się do kapłaństwa alumni z diecezji: krakowskiej, bielsko-żywieckiej, tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej, a także bracia z zakonów i instytutów życia konsekrowanego.

Ks. prof. Tyrała dziękując wiernym za wsparcie duchowe i materialne uniwersytetu przekazał, że rozpoczęły się już prace przy budowie uczelnianego Kampusu Jana Pawła II.