Uroczystość odbyła się podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie.

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że korzystając z tej okazji chciałaby wręczyć powołanie Gabrieli Olszowskiej, "żeby symbolicznie domknąć pewną zmianę, zmianę konieczną". Olszowska od grudnia zajmowała, jako pełniąca obowiązki, miejsce po odwołanej w grudniu Barbarze Nowak.

"Małopolska oświata potrzebowała zmiany bardzo i małopolska oświata potrzebuje odbudowania relacji i pani Gabriela jest dla mnie symbolem nauczycielki, dyrektorki niezłomnej, odważnej, stojącej zawsze po stronie praw człowieka, praw ucznia, nauczycieli i rozsądnych relacji" - powiedziała Barbara Nowacka.

Gabriela Olszowska w poprzednim tygodniu zwyciężyła konkurs na małopolskiego kuratora oświaty. O urząd ten ubiegło się jeszcze siedem innych osób. "To nie był łatwy konkurs" - mówiła minister edukacji, dodając, że kandydatury były "bardzo poważne".

Nowacka podczas sobotniego przemówienia przypomniała m.in. o tym, że poprosiła wszystkich kuratorów oświaty, aby byli wsparciem dla dyrektorów szkół.

Gabriela Olszowska ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także zarządzanie w oświacie na Politechnice Krakowskiej i europeistykę w Akademii Ignatianum. Jest doktorem nauk humanistycznych. Była rzeczoznawcą w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jest autorką publikacji metodycznych.

Była dyrektorką Gimnazjum nr 2 w Krakowie i nauczycielką. W wyniku decyzji komisji dyscyplinarnych w czasach, kiedy kuratorium kierowała Barbara Nowak, straciła stanowisko i pracę. Chodziło o konflikt z rodzicem oraz o "uchybienia godności zawodu nauczyciela poprzez kierowanie szkołą z ukrycia w trakcie zawieszenia".