Program realizowany ma być do końca 2023 r. za środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Kluby prowadzić będzie franciszkańska Fundacja Brat Słońce, powołana w 2011 r. przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Krakowie.

Franciszkanie z Harmęż pomagają uchodźcom z Ukrainy

Piątek, 2022.03.18

W ramach projektu uchodźcy z Ukrainy otrzymają doradztwo m.in. w załatwieniu spraw urzędowych. W ankietach zdecydują także, jakich szkoleń potrzebują. Pierwsze zainteresowane panie wskazały na potrzebę kursów z wizażu i florystyki. Uchodźcy mogą również liczyć na pomoc psychologiczną. Nie zabraknie kursów języka polskiego.

„Projekt rusza, adresowany jest do wszystkich ze statusem uchodźcy” – poinformował koordynator zachęcając wszystkich zainteresowanych Ukraińców do kontaktu – zarówno tych potrzebujących wsparcia, jak i tych chcących pomagać rodakom. Zgłaszać można się za pośrednictwem adresu mailowego fundacja@bratslonce.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 42 86 289.

Wśród osób, które już zaangażowały się w działanie klubów integracyjnych, są Tatiana Shewchuk i Olga Bodzian. Obie mieszkają w ośrodku przy klasztorze w Harmężach. Tatiana zajmuje się opieką dzieci uchodźców, a Olga jest kosmetyczką, makijażystką. „Dziękuję za zorganizowanie świetlicy dla dzieci. Dzięki temu matki mogą brać udział w kursach, co w przyszłości pomoże znaleźć im pracę” – mówiła. Dziękowała za pomoc franciszkanom i państwu polskiemu.

„W pierwszym dniu wybuchu wojny Polska była gotowa przyjąć uchodźców. Dziękuję. Nie trzeba było prosić i czekać. Naród ukraiński walczy za całą Europę” – powiedziała dyrektor Fundacji Brat Słońce Anna Bielak, która wychowała się na Kresach Wschodnich. Zwróciła uwagę na zaangażowanie franciszkanów zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, gdzie funkcjonuje pięć klasztorów tego zgromadzenia.

Patronat honorowy nad projektem objął wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki. Chwaląc zaangażowanie franciszkanów podkreślił ogromną rolę całego Kościoła katolickiego w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

„Teraz gościmy, mieszkamy z bardzo liczną diasporą ukraińską, z której część na pewno zostanie. Wiemy, że wojna może potrwać i ta pomoc nadal będzie potrzebna” – mówił wicemarszałek podczas poniedziałkowej konferencji w Krakowie. Zwrócił m.in. uwagę na potrzebę organizacji opieki i zajęć dla dzieci, ponieważ to umożliwi pracę matkom.

Utworzenie klubów integracyjnych było możliwe dzięki grantowi Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Projekt Fundacji Brat Słońce jest jednym ze 115 projektów dofinansowanych w ramach tego konkursu.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przyjechało ponad 6 mln uchodźców, z czego ponad 1,5 mln tu pozostało.