Opisane przez Mendelssohna dźwiękami dzieje Eliasza, najsłynniejszego proroka Starego Testamentu, to historia niezachwianej pewności, wiary i wiedzy o słuszności obranej drogi. Jest to przekaz, który silnie przemawia do współczesnego słuchacza, w świecie pełnym ambiwalencji, podważania autorytetów, a także braku stabilności i bezpieczeństwa. To także jeden z kluczy do sukcesu tego monumentalnego dzieła, które na długie lata stało się wzorcem dla twórczości oratoryjnej większości kompozytorów europejskich i źródłem głębokiego przeżycia artystycznego słuchaczy i wykonawców.

Wybór tego dzieła na zwieńczenie sezonu poprzedzającego obchody jubileuszu 80-lecia działalności Filharmonii Krakowskiej stanie się również punktem wyjścia do rozmowy z dyrektorem naczelnym instytucji, Mateuszem Prendotą, który będzie gościem Dyskusyjnego Klubu Muzycznego „Wszystko Gra” w sobotę, 8 czerwca br. o godz. 16.30. Rozmowę zatytułowaną Sezon niczym muzyka Felixa Mendelssohna – „Od delikatnego szeptu do potężnego szaleństwa żywiołów” poprowadzi Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz.