Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej wystawy online  poświęconej dziedzictwu kulturowemu kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce.

Bezpłatny dostęp do wystawy: https://www.fundacjapd.pl/115

Wystawa dotyczy fenomenu najważniejszego zabytku polskiej Orawy, jakim jest ten znany w  Europie XVII-wieczny kościół. Podzielona jest ona na pięć odrębnych części prezentujących różnorodną problematykę: świątynię i przestrzeń wokół niej, wnętrze kościoła, cykle malowideł stworzonych w jej wnętrzu oraz najważniejsze elementy dziedzictwa niematerialnego związane ze świętami, zwyczajami i obrzędami. Wystawa zawiera łącznie 80 fotografii, z których każda  jest szczegółowo opisana. Teksty towarzyszące wystawie zawierają mało znane,  a czasem zupełnie nowe treści dotyczące dziedzictwa kulturowego  tej świątyni, łączącej dziedzictwo trzech narodów: Polski, Węgier i Słowacji. 

Wystawa jest interesująca dla szerokiego kręgu osób zajmujących się dziedzictwem Orawy, góralszczyzną i zabytkami sakralnymi z pogranicza kulturowego i etnicznego. Jest również doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,  poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii  i dziedzictwie  regionu Orawy.

W najbliższym czasie Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce zostanie wpisany na elitarną listę ,,pomników historii” tworzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na której znajduje się  ponad 100 zabytków o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski.

Przygotowanie wystawy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura - Interwencje 2020”.

Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa z Krakowa,  a jej partnerem w projekcie jest Orawska Biblioteka Publiczna. Patronem medialnym jest Polskie Radio Kraków.

 

Bezpłatny dostęp do wystawy:   https://www.fundacjapd.pl/115