Konferencja będzie skupiać się na zróżnicowanych aspektach starzenia się społeczeństwa z perspektywy różnych dziedzin nauki - psychologii, socjologii, filozofii czy medycyny. Spodziewamy się, że w wypowiedziach naszych specjalistów znajdziemy odpowiedzi na ważne pytania dotyczące starzenia się w XXI wieku, takie jak: kim jest stary człowiek w XXI wieku, czego oczekuje od społeczności dzisiaj, jak widzi siebie, czy i w jakim zakresie społeczności są gotowe na znalezienie miejsca dla starego człowieka w zmieniającym się świecie.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli: prof. Liat Ayalon (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu); prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Uniwersytet Warszawski; Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Uniwersytet Zielonogórski); Magdalena Kąkolewska (Fundacja Art-Transfer); dr hab. Ewa Szepietowska, prof. UMCS (Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ).  

Obok wystąpień uczestników konferencji w formie wykładów i referatów, zaplanowano również dyskusję panelową Różnorodność perspektyw w ujmowaniu starości w XX i XXI wieku, która stanowić będzie okazję do refleksji nad zmieniającym się obrazem człowieka w okresie późnej dorosłości, w kontekście zmian zaznaczających się w różnych obszarach życia: technologicznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Spodziewamy się,  że dyskusja pokaże również choćby najbliższe kierunki zmian, sposoby przyjmowania ich przez osoby w późnej dorosłości a także sposoby modyfikowania ewentualnych negatywnych wpływów koniecznych przemian w świecie.

Więcej informacji o konferencji na stronie www.krakow.pan.pl oraz w mediach społecznościowych Instytutu Psychologii UJ (Facebook)