Od 8 do 16 lutego w Wadowicach będzie miała miejsce 49 i 50 edycja Szkoły Zimowej organizowanej przez Instytut Tertio Millennio przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera. Szkoła Zimowa to kilkudniowe seminarium poświęcone aktualnym problemom naszego społeczeństwa, rozważanym w świetle nauczania Jana Pawła II oraz katolickiej nauki społecznej. Około 60 studentów i doktorantów z całej Polski będzie mogło spotkać się z przedstawicielami polskiej kultury, nauki i sceny politycznej. Uczestnicy spotkają się z takimi prelegentami jak: Małgorzata Cebrat, Elżbieta Ciżewska-Martyńska, Paulina Guzik, Paweł Kowal, Krzysztof Mazur, Marek Ratajczak, Bogdan Rymanowski, Michał Szułdrzyński, Krzysztof Zanussi, Maciej Zięba OP oraz Stefan Życzkowski. Wezmą również udział w debacie oksfordzkiej oraz zwiedzą rodzinny dom Jana Pawła II.

Relację z wydarzenia będzie można śledzić na stronie: www.facebook.com/InstytutTertioMillennio