Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Ciekawostki z małopolskich cerkwi

Na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce znajdziemy 49 cerkwi, a ponadto lokalnie wytworzone ikony eksponowane są także w muzeach, na przykład w Galerii Sztuki Cerkiewnej Dawnej Rzeczypospolitej Muzeum Narodowego w Krakowie, albo w Muzeum Historycznym w Sanoku; to są przede wszystkim zabytki połemkowskie. W kolejnym programie Wielka Sztuka Małopolski Magdalena Łanuszka opowie o ciekawostkach, na które można trafić zwiedzając cerkwie i zbiory sztuki cerkiewnej. Co to jest ikonostas? Jaka była legenda Mandylionu, czyli przedstawienia twarzy Chrystusa odbitej na chuście? Dlaczego w niektórych ikonach ukazujących Zaśnięcie Matki Boskiej archanioł obcina dłonie jakiemuś mężczyźnie? Zapraszamy w piątek o godz. 18.05.

Detal z ikony Koimesis (Zaśnięcie Matki Boskiej), Małopolska, koniec XVII w., Muzeum Narodowe w Krakowie; fot. http://www.kultura.malopolska.pl/record/-/record/aggregated250267/8/12/12/2/30/importDate/desc?query=MEGA:%22za%20ni%20cie%22?p_auth=ni0dGiKZWnętrze połemkowskiej cerkwi w Brunarach, pierwotnie greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła, obecnie kościół rzymskoaktolicki pw. NMP Wniebowziętej, 1831, fot. Bziolko


Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wn%C4%99trze_Cerkwi_w_Brunarach.jpg
 

Ikonostas cerkwi w Brunarach. Fot. Lollencja

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BRUNARY_cerkiew_(32).JPG

 

Dawna łemkowska greckokatolicka Cerkiew św. Dymitra w Złockiem, 1867-1872, od 1951 rzymskokatolicki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złockiem, fot. Paweł Schmidt

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlockie_cerkiew(pischmak).JPG

 

Mapa obiektów Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce: cerkwie

Fot. http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&typ=2

 

Mandylion, ikona z niezachowanej cerkwii w Jankowcach, 1664, Muzeum Historyczne w Sanoku

Fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MHS_Mandylion_XVII_w_Jankowce_p.jpg

 

Ikona Koimesis (Zaśnięcie Matki Boskiej), Małopolska, koniec XVII w., Muzeum Narodowe w Krakowie

Fot. http://www.kultura.malopolska.pl/record/-/record/aggregated250267;jsessionid=7A5174489B78C2E50D70BE5203BDFA2F

Tematy:
Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię