Radio Kraków objęło inicjatywę swoim patronatem medialnym.

Susanna – jedna z artystek, które wystąpią na Festiwalu w Gorlicach