У черговому випуску «Кермешу» підсумки перших днів російського вторгнення в Україну. Почуєте коротко про головні події, які мали місце з 24 лютого. У зв’язку з великою кількістю українських громадян, які перетинають польський кордон, у передачі представимо всю основну інформацію про перетин кордону, реєстрацію та працевлаштування біженців і легалізацію побуту у Польщі.

Другою темою буде допомога для громадян України, які переїхали у Польщу або залишилися в Україні. Почуєте бесіду з Анною Барнат, яка зорганізувала збірку всього необхідного у так віддалених один від одного місцях як Криниця, Брунари, Лося і Коросно.

W „Kermeszu” podsumowanie pierwszych dni rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Usłyszycie skondensowany raport z głównych wydarzeń, które miały miejsce od 24 lutego. W związku z wielką ilością obywateli Ukrainy, którzy ciągle przekraczają polską granicę, w programie przedstawimy podstawowe informacje dotyczące działań na granicy, rejestracji oraz zapewnienia pracy uchodźcom oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.

Drugim tematem będzie pomoc dla obywateli Ukrainy, zarówno tych którzy pozostali w ojczyźnie, jak i tych którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski. Anna Barnat opowie o akcji zbierania niezbędnych rzeczy, którą udało jej się zorganizować w tak odległych od siebie miejscach jak Krynica-Zdrój, Brunary, Łosie, Gorlice i Krosno.