Co ważne, kwota zasiłku będzie corocznie waloryzowana w marcu o wskaźnik inflacji ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Eksperci prawa pozytywnie oceniają proponowane zmiany. Podkreślają, że od 2011 roku kwota zasiłku nie była podnoszona, a w tym czasie znacząco wzrosły koszty organizacji pogrzebów.
Zmiany mają wejść w życie prawdopodobnie od 1 lipca 2024 roku.
 Ostateczny kształt projektu ustawy uzależniony jest od prac legislacyjnych.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które pokryły koszty pochówku członka rodziny. Uprawnionymi do pobierania zasiłku są m.in. małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie i wnukowie zmarłego. Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub urzędzie miasta/gminy.