W pewnej kawiarni gdzie na pół czarnej 
wpadał stójkowy i poeta 
ta filiżanka miała zwyczajnie coś 
jakby etat 
Słuchała plotek nowin słuchała 
nie uroniła nic z rozmowy...