Jeśli szukasz informacji, porady, wsparcia w sytuacji kryzysowej związanej z piciem alkoholu prze Ciebie lub bliską Ci osobę – zadzwoń

                                                                                 12/ 411 60 44

Telefon dedykowany jest szczególnie osobom dotkniętym problemem alkoholowym (osoby uzależnione, rodziny lub bliscy osób uzależnianych, osoby pijące ryzykownie). Telefoniczne poradnictwo jest również świadczone osobom nadużywającym innych substancji psychoaktywnych, doświadczonym przemocą, problemami zdrowotnymi i innymi problemami egzystencjalnymi. Jedną z nielicznych tego typu działalności pomocowych w Polsce, działających całą dobę.

 

Nasz telefon zaufania realizowany jest jako forma sygnalizacji problemów społecznych z różnych obszarów. Świadczymy doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany osobom, które przeżywają trudności. Kontakt naszym Telefonem Zaufania może nawiązać każda potrzebująca osoba, zwłaszcza w momencie kryzysu lub sytuacji suicydalnej. Specjaliści dyżurujący w telefonie zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie, rozmowę, udzielenie informacji. Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonu Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji pomocowych oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu. Szczególnie w sytuacjach zagrożenia samobójstwem stosowana jest przez dyżurujących procedura mająca na celu jak najdokładniejsze zebranie informacji oraz przekazanie informacji o zagrożeniu do służb ratunkowych. Problematykę kwestii zgłaszanych przez osoby dzwoniące rozpatruje się w kilku obszarach takich jak:

O funkcjonowaniu Telefonu Zaufania Katarzyna Pelc rozmawia z Moniką Borkowską-Żebrowską - kierownik działu profilaktyki i terapii w MCPU oraz Katarzyną Kot, Heleną Koziec Grzegorzem Pękałą - psychologami z MCPU