Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Operacja „Ostra Brama” - Wilno ‘44

„Burzę ze Wschodu czuć tu coraz wyraźniej i ani mi się zapewne obejrzysz, jak przyniesie mnie ona do Ciebie. Jestem dobrej myśli…” - pisał z Nowgródczyzny, do żony Ireny, mjr Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, który w kwietniu 1944 r. opracował wstępną koncepcję opanowania Wilna siłami Armii Krajowej, znaną już wkrótce jako Operacja „Ostra Brama”. O tej operacji wojskowej z lipca 1944 roku, prowadzonej w ramach czy raczej obok Akcji Burza, w programie RK i IPN „Posłuchaj historii” mówił dr Maciej Korkuć, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Ignatianum, specjalizujący się w dziejach najnowszych, autor książek i artykułów poświęconych problematyce dziejów Polski i Polaków w XX wieku. Program prowadziła Jolanta Drużyńska.

Walki o wyzwolenie Wilna. Patrol żołnierzy Armii Krajowej i radzieckich na ulicy Wielkiej . Wilno 1944 / fot.wikipedia

J.Drużyńska rozmawia z M.Korkuciem

Akcja „Burza”

Decyzję o rozpoczęciu akcji „Burza” podjął dowódca Armii Krajowej gen. bryg. Tadeusz Komorowski „Bór” w listopadzie 1943 r.Celem akcji było również ujawnienie przedstawicieli legalnych władz polskich w roli gospodarza ziem polskich i zamanifestowanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich wobec wkraczających wojsk sowieckich.

Plany powstania powszechnego przeciwko Niemcom zostały opracowane w latach 1940–1942. Zakładano, że wystąpienie AK zostanie wsparte przez regularne oddziały Polskich Sił Zbrojnych z Zachodu. Plany musiały być zmienione w 1943 r., kiedy stało się oczywiste, że zamiast zachodnich sojuszników pierwsza na ziemie polskie dotrze Armia Czerwona. Przygotowano wówczas, pod kryptonimem „Burza”, alternatywny plan działania: wzmożoną akcję dywersyjną, swego rodzaju strefowym powstaniem powszechnym realizowanym pasami, poczynając od wschodu.

Złożona i trudna sytuacja polityczna, w efekcie zerwanych przez Sowietów w związku ze zbrodnią katyńską stosunków dyplomatycznych, spowodowała, że wybrano rozwiązanie kompromisowe, które pozwalało zachować postawę lojalną wobec naszych sojuszników (Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) oraz sojuszników naszych sojuszników (ZSRS). Nie rezygnowano z demonstracji suwerennych praw Rzeczpospolitej do całego terytorium państwa i jego pełnej niepodległości.

Terenowym dowódcom AK i przedstawicielom Delegatury Rządu na Kraj polecono ujawnianie się wobec wkraczającej Armii Czerwonej oraz przejmowanie władzy wojskowej i cywilnej na wyzwolonym terenie. Zdecydowano się zdobyć duże miasta takie jak: Wilno, Lwów, Rzeszów oraz Lublin. Miały one zostać opanowane uderzeniem operujących w terenie oddziałów AK, wspartym powstańczymi działaniami garnizonów tych miast.

Jako pierwsze miasto miało zostać zdobyte Wilno. Operacji nadano kryptonim „Ostra Brama”. 7 lipca 1944 r. wieczorem 14800 żołnierzy AK miało przystąpić do akcji. Jednak ofensywa 3. Frontu Białoruskiego ( rozpoczęta 23 czerwca pod kryptonimem Bagration – przyp. JD) postępowała tak szybko, że dowództwo AK zdecydowało się przyspieszyć operację. „Ostra Brama” rozpoczęła się o świcie 7 lipca. Przyspieszenie uderzenia spowodowało, że zaledwie 30% przewidywanych sił dotarło na miejsce koncentracji i było w stanie wziąć udział w walkach o Wilno. Samodzielne zdobycie miasta przez jednostki AK okazało się niemożliwe. Po opanowaniu miasta czerwonoarmiści bardzo szybko pozrywali polskie flagi. Specjalne grupy NKWD aresztowały dowództwo i rozbrajały żołnierzy AK. Z raportu gen. Iwana Sierowa wynika, że rozbrojono wówczas ponad 6000 szeregowych oraz oficerów i wywieziono ich w głąb ZSRS.Fragmenty publikacji IPN „Burza” – Armia Krajowa w 1944”, „Powstańcy Warszawscy”. Za : Konferencja-poswiecona-operacji-bojowej-Armii-Krajowej-akcji-Burza-Warszawa-27-c (1).pdf

PROKLAMACJA „GEN. WILKA” SKIEROWANA DO LUDNOŚCI POLSKICH KRESÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNICH. (ZBIORY AIPN)

PROKLAMACJA „GEN. WILKA” SKIEROWANA DO LUDNOŚCI POLSKICH KRESÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNICH. (ZBIORY AIPN)

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię