Zespół naukowców pod kierunkiem  mgra inż. Damiana Kułagi prowadzi zaawansowane badania nad  związkami skutecznie leczącymi  potrójnie negatywnego raka piersi TNBC w oparciu o antagonizm receptora 5‑HT7. Ze względu na celowane działanie, zaprojektowane związki mają  cechować się znacznie większym bezpieczeństwem niż obecnie stosowane chemioterapeutyki.
Naukowcy wykorzystują niekonwencjonalne metody syntezy (metoda mikrofalowa oraz ultradźwiękowa), które znacznie obniżają koszty samej syntezy i są bezpieczne dla środowiska. Na prowadzenie badań  otrzymali blisko 1,5 mln z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym typem nowotworu złośliwego wśród kobiet i stanowi drugą przyczynę zgonów nowotworowych w Polsce. 

Potrójnie negatywny rak piersi ( potrójnie ujemny rak piersi, TNBC) to typ nowotworu sutka, niezwiązany z obecnością receptorów hormonalnych estrogenowych i progesteronowych, a także nadmierną ilością receptorów HER-2, który odpowiada za wzrost komórek. Leczenia nie da się powiązać z żadnym z trzech receptorów, a jego agresywność jest wysoka, dlatego TNBC uznaje się za najtrudniejszy do wyleczenia rodzaj raka sutka.