Ksiądz profesor Michał Heller 12.03. świętował 85-te urodziny. Uczony jest jednym z najbardziej uznanych filozofów przyrody oraz kosmologów na świecie. Na trasie jego naukowych podróży są najbardziej prestiżowe ośrodki akademickie. Jego książki – a napisał ich ponad 60 – miały 130 wydań,  kilka z nich zostało przetłumaczonych na, między innymi: angielski, włoski, rosyjski, niemiecki czy hiszpański.  Przed 13 laty jako pierwszy - i dotąd jedyny - Polak został uhonorowany nagrodą Templetona. " Teologiczny Nobel" przyznawany jest za pokonywanie barier między nauką i religią.

Profesor Heller znany jest jako znakomity popularyzator nauki, zwłaszcza fizyki i kosmologii; naukowcom na całym świecie – jako wybitny uczony, autor setek publikacji. Jest twórcą modelu kosmologicznego wykorzystującego geometrię nieprzemienną do opisu zjawisk nielokalnych, które prawdopodobnie występowały w początkowych fazach ewolucji Wszechświata. Od lat pracuje nad połączeniem dwóch najważniejszych teorii fizycznych – Ogólnej Teorii Względności i mechaniki kwantowej.

Jego wielką zasługą jest inspirowanie innych i stworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. A jak układają się konstelacje na niebie ks. prof. Hellera? W reportażu  udział wzięli: ks. prof. Michał Heller, dr Michał Eckstein, Łukasz Kwiatek i dr Mateusz Hohol. W audycji wykorzystano fragmenty benefisu prof. Hellera z okazji jego 80. urodzin.