Czy to tyko zawód, czy powołanie? Czy można odmówić choremu człowiekowi pomocy? Czy przypadkiem nie drzemią w nas pokłady bestialstwa? Czy wszystko można tłumaczyć procedurami, niedofinansowaniem, pośpiechem, bezmyślnością, głupotą?

Dr Paweł Grabowski stawia mocne pytania i ostre diagnozy, a jego tekst zdobywa II miejsce w kategorii PROZA w XII edycji konkursu "Przychodzi wena do lekarza". Wręczenie nagród odbyło się w Teatrze Słowackiego w Krakowie w czwartek 20.04.2023 roku.

Z dr. Pawłem Grabowskim rozmawia Marzena Florkowska