Czy opinię biskupa Andrzeja Malickiego podzielają Wiktoria Matloch diakonka z Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w Krakowie, ks.Jarosław Antosiuk - proboszcz Parafii Prawosławnej w Krakowie i ks.Bartosz Norman - proboszcz Parafii Polsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie ? Posłuchajmy co o ekumenii mówią Ci, którzy są w nią zaangażowani