Budowane obecnie domy pochłaniają masę energii, ich konstrukcja wymaga dużego nakładu pracy i materiałów, a ich codzienne użytkowanie generuje wysokie koszty. Może się to zmienić już w najbliższych latach, dzięki nowoczesnym, polskim technologiom. Impulsem dla wprowadzenia innowacji jest „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” - projekt  realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Propozycje efektywnych energetycznie budynków należy składać do 8 lutego. NCBR planuje, że projekt  potrwa trzy lata, a jego koszt wyniesie 37,5 mln zł. Dziewięć firm, które zostaną wybrane do tego przedsięwzięcia, będzie miało dziewięć miesięcy na opracowanie technologii oraz uzgodnienie lokalizacji czterech domów prezentujących wypracowane koncepcje. Do kolejnego etapu zakwalifikuje się sześć najlepszych firm. Te przez kolejne sześć miesięcy będą musiały rozwijać technologię oraz zaprojektować budynki demonstracyjne z zastosowaniem opracowanych rozwiązań w ramach prac badawczo-rozwojowych. Ma to być jeden obiekt społeczny, jeden dom dla seniora oraz dwa budynki jednorodzinne dla rodzin z dziećmi. W ostatniej fazie swoje plany zrealizują cztery firmy. Budynki mają być gotowe do 30 listopada 2023 r.
Audycje przygotowała Ewa Szkurłat