Świadomość jest niezbywalną cechą funkcjonowania człowieka. Wciąż jednak nie wiemy, jak nasz mózg ją tworzy.
Czy naprawdę doceniamy jak ogromną wagę odgrywają w naszym życiu narządy zmysłów? To właśnie one odbierają bodźce z zewnątrz i przekazują je do ośrodkowego układu nerwowego. Niezliczone fragmenty informacji  cały czas trafiają do naszego mózgu.  Prawidłowa lokalizacja, segregacja i zarządzanie tymi informacjami jest niezbędna do prawidłowej percepcji, zachowania czy uczenia się. Gdy ten przepływ informacji i bodźców zostanie zaburzony, nasz układ nerwowy zaczyna funkcjonować jak miasto w godzinach szczytu.
Gościem Ewy Szkurłat był dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Michał Wierzchoń, który został wybrany wiceprzewodniczącym komitetu zarządzającego sieci “The Neural Architecture of Consciousness” (Neuronalna architektura świadomości), międzynarodowego konsorcjum finansowanego w ramach programu COST - European Cooperation in Science and Technology.
W ramach konsorcjum badacze  chcą opisać kompleksowy model neuronalnej architektury świadomości (tj. zaangażowane obszary w mózgu i połączenia między nimi) wykorzystując zarówno neuroobrazowanie, jak i dane zebrane w ramach serii zadań behawioralnych. "Badaniami objęte zostanie kilkaset osób, zarówno zdrowych, jak i pacjentów klinicznych w kilku jednostkach konsorcjum" - mówi prof. Wierzchoń.
Inicjatywa “The Neural Architecture of Consciousness” integruje badania świadomości w 26 krajach europejskich i Japonii. Projekt potrwa cztery lata. W komitecie zarządzającym sieci zasiądzie również dr Michał Bola z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, oraz dr hab. Marek Binder z Instytutu Psychologii UJ. W pracach grup roboczych konsorcjum będzie brał udział cały zespół badaczy Instytutu Psychologii UJ zgrupowanych w ramach Laboratorium Badania Świadomości (c-lab.pl), którego prof. Wierzchoń jest liderem. Zespół realizuje obecnie trzynaście projektów badawczych poświęconych problematyce świadomości, regularnie publikując wyniki badań w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.