„Jeżeli ktoś teraz rozpocznie proces wymiany pieca, to powinien bez problemu zdążyć z całą procedurą przed 1 maja. W gminach zatrudnieni są ekodoradcy, którzy bezpłatnie pomagają mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na wymianę pieców” – powiedziała PAP Katarzyna Stadnik, kierownik Zespołu Ochrony Powietrza w małopolskim urzędzie marszałkowskim.

Urzędnicy zachęcają do wymiany pieców na nowsze i przywołują argumenty, które trafiły do osób wcześniej niezdecydowanych - to przede wszystkim poprawa komfortu życia i często mniejsze koszty ogrzewania.

Wojewódzka uchwała antysmogowa doprecyzowuje, że użytkowane nadal mogą być piece i kominki, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Urządzenia niespełniające takich wymagań nie muszą być koniecznie wymienione - aby spełniały tę normę, można je doposażyć w specjalne urządzenia redukujące emisję pyłu, np. elektrofiltr.

Urząd marszałkowski przekazując dane o liczbie tzw. kopciuchów podkreślił, że dane w CEEB nie są do końca miarodajne, ponieważ mieszkańcy często nie zgłaszają do CEEB faktu wymiany pieca, chociaż mają taki obowiązek. Wyjaśniono, że większość domostw, która zgłosiła, że ma piec bezklasowy, równocześnie ma nowsze, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania, ale zdecydowała się na pozostawienie również starego, np. w obawie przed odcięciem dostaw gazu przez Rosję do Polski. Stopień wypełnienia bazy CEEB, administrowanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wynosi 80 proc.

Pierwotnie małopolska uchwała antysmogowa zakładała wymianę najstarszych pieców do końca 2022 r., jednak radni przedłużyli ten termin, uzasadniając to zgłoszeniami od części mieszkańców, że ze względu m.in. na inflację nie zdążą z wymianą.

Do końca 2026 r. mają wyjść z użycia kotły klasy 3 i 4. Urządzeń takich w Małopolsce jest obecnie 134 tys. (3 klasy - 99 tys., 4 klasy - 35 tys.).

Jeżeli chodzi o dane dotyczące samego Krakowa, to pieców, które nie spełnią norm od 1 maja jest 288, zaś pieców 3 klasy – 27, a 4 klasy – 13.

Właściciele nowo budowanych domów muszą montować wyłącznie ekologiczne kotły 5 klasy.

Informacje o dopłatach do wymiany pieców lub do termomodernizacji są na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/. O formy pomocy mieszkańcy mogą pytać też w gminach.

W Krakowie od września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem, w tym w kominkach.