Pomimo znacznej poprawy jakości powietrza w Krakowie, gdzie liczba dni smogowych spadła znacząco, wciąż istnieje problem zanieczyszczeń napływających z okolicznych gmin. 'Krakowski obwarzanek', czyli obszar wokół miasta, wciąż boryka się z problemem 'kopciuchów', co opóźnia osiągnięcie celu – czystego powietrza dla regionu.”

Naszym gościem była Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego