W 2022 roku - po ataku Rosji na Ukrainę - w Polsce powstał Fundusz Pomocy. Jego głównym celem jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Najważniejsze działania koncentrują się na m.in. opiece medycznej i psychologicznej nad uchodźcami, w tym na zakupie wyrobów medycznych. W 2022 roku NFZ otrzymał w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy 514,6 mln zł, w 2023 r. - 848 mln zł.

Jak wygląda sytuacja Ukraińców w Małopolsce dwa lata po wybuchu wojny?

Piątek, 2024.02.23


W latach 2022-2023 w polskich szpitalach leczyło się 120 317 pacjentów z Ukrainy. W szpitalach psychiatrycznych przebywało 8400 osób. Z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej skorzystało 381 076 Ukraińców, z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – 146 843 osób.

Ukraińscy pacjenci trafiali do polskich szpitali m.in. z nowotworami, chorobami zakaźnymi oraz chorobami układu oddechowego. W latach 2022 i 2023 w polskich szpitalach urodziło się 6637 noworodków z ukraińskim obywatelstwem.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało z kolei, że do 16 lutego 2024 r. do innych krajów relokowano 2807 pacjentów ukraińskich.

Dwa lata temu dla nas wszystkich skończyła się bezpieczna Europa

Czwartek, 2024.02.22


Od 3 marca 2022 r. do 21 lipca 2023 r. resort zdrowia realizowało pomoc medyczną w 13 transportach pociągiem medycznym. Pomocy udzielono 386 osobom: 132 żołnierzom, 254 cywilom - w tym 241 chorym dzieciom, w większości relokowanym z Polski na leczenie do innych państw.

Poza transportem pociągiem medycznym realizowane są indywidualne transporty rannych i poszkodowanych z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, 130 żołnierzy z urazami po wybuchach, postrzałowymi, wielonarządowymi, głowy, kończyn, obrażeniami organów wewnętrznych, ewakuowano na leczenie w Polsce na terenie 11 województw.