Klimatyczny projekt LIFE zakłada przede wszystkim zatrudnienie ekodoradców - tym razem działających na terenie powiatów. Planowane są specjalne szkolenia i warsztaty, a także spotkania dla mieszkańców. Będą kampanie edukacyjne, jak również pilotażowe projekty dla  gmin i szkół.

To także przygotowanie specjalnej mapy pokazującej szanse wykorzystania konkretnych odnawialnych źródeł energii na obszarze małopolski. Tu urzędnicy będą mogli liczyć na wsparcie naukowe  - między innymi ze strony ekspertów Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie czy  Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego.

W projekcie udział biorą 3 miasta: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, a także 18 powiatów z naszego województw, w tym między innymi powiat gorlicki.

- Projekt na pewno zaowocuje pomysłami, inwestycjami, a przede wszystkim wpłynie na zwiększenie świadomości społeczeństwa - mówi Maria Gubała starosta gorlicki.

Projekt będzie realizowany do końca 2030. roku. Jego budżet wynosi około 70 milionów złotych.