Decyzje zezwalającą na działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydał zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego, który zarządza tamtejszą specjalną strefą ekonomiczną.

Jak poinformowała w środę Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora KPT, całkowita wartość nowej inwestycji to 400 mln zł, a w ramach decyzji o wsparciu Orlen zainwestuje 300 mln zł.

Nowa inwestycja Orlen Południe polega na dywersyfikacji produkcji istniejącego przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji glikolu propylenowego oraz gliceryn o innych właściwościach niż dotychczas wytwarzane. Powstanie nowa instalacja produkująca glikol, i tym samym Orlen Południe zostanie drugim europejskim i pierwszym w Polsce producentem glikolu propylenowego, który wykorzystywany jest w przemyśle i medycynie.

„To największa polska inwestycja w Małopolsce w ramach Polskiej Strefy Inwestycji” - podkreśliła Sadowska.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Rafinerii Trzebinia, na nieruchomości o łącznej powierzchni 11,5 ha. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 300 mln zł.

Jak informował dziennikarzy w październiku zeszłego roku prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, budowa instalacji do produkcji glikolu w Rafinerii Trzebinia ma się rozpocząć w tym roku i potrwać do 2021 r. Docelowo moce produkcyjne wyniosą 30 tys. ton rocznie, co pokryje 75 proc. krajowego zapotrzebowania na ten produkt. Instalacja wygeneruje około 40 nowych miejsc pracy.

Szef PKN Orlen dodał, że inwestycja stała się możliwa, ponieważ spółka Orlen Południe otrzymała decyzję administracji skarbowej umarzającą 230 mln zł kar nałożonych za nieprawidłowości podatkowe związane z produkcją biopaliw na początku lat dwutysięcznych.

Prezes Orlen Południe Jarosław Wróbel zaznaczył wtedy, że planowane przedsięwzięcie ma na celu sukcesywne przekształcanie tej spółki w centrum kompetencyjne w zakresie biopaliw dla całego koncernu PKN Orlen. Ma też pomóc płockiej firmie osiągnąć samodzielność w zakresie osiągnięcia Narodowego Celu Wskaźnikowego dotyczącego paliw ciekłych.

Według planów płockiego koncernu Orlen Południe, dysponujący rafinerią w Trzebini nadal będzie zajmował się przetwórstwem ropy naftowej ze względu na swoje strategiczne położenie na granicy dwóch chłonnych rynków: Małopolski i Śląska.

Obajtek poinformował też, że na terenie trzebińskiej rafinerii będzie skoncentrowana w ciągu najbliższych dwóch lat cała działalność produkcyjna innej spółki zależnej, Orlen Oil, która zajmuje się wytwarzaniem olejów i smarów. Obecnie centrala firmy mieści się w Krakowie, a magazyny i zakłady produkcyjne w innych lokalizacjach.

Docelowo w Trzebini powstanie hala produkcyjna Orlen Oil z częścią biurową i magazynową.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie zeszłego roku zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, w tej chwili przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego i wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim przedsiębiorca może uzyskać od 35 proc. (duży) do 55 proc. (mały) zwrotu kosztów inwestycji w postaci ulgi podatkowej w podatku CIT lub PIT. Na rozliczenie ulgi jest 12 lat od daty wydania decyzji o wsparciu.


 

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy


Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku  oraz Twitterze.

Zastrzegamy sobie prawo publikacji wybranych opinii.

 

 

 

(PAP/ko)