Zdaniem śledczych stan zdrowia podopiecznego DPS-u nie pozwalał na racjonalną ocenę podejmowanych działań.

W czasie gdy wójt był odsunięty od obowiązków, nie pobierał wynagrodzenia, mógł jednak wystartować w wyborach samorządowych i wygrał je.

Grzegorz Gotfryd był jedynym kandydatem na urząd wójta Szerzyn. Zdobył ponad 78 procent poparcia.