Jak poinformował dziennikarzy w piątek wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł, przygotowywana rewitalizacja obejmie zabytkowy budynek dworu, w którym w 1917 r. siostry Urszulanki urządziły kaplicę i plebanię, a także przyległy teren.

Wójt zadeklarował, że inwestycja w Koszycach Małych mogłaby się rozpocząć już w przyszłym roku i zakończyć w cyklu dwuletnim. Planowane jest odtworzenie wyglądu obiektu sprzed stu lat. Prace modernizacyjne dawnej kaplicy i plebanii będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków.

„Chcemy, aby obiekt, który będzie przeznaczony na cele muzealno – kulturalne, służył przede wszystkim mieszkańcom Koszyc Małych, gminy Tarnów, ale i regionu tarnowskiego, a nawet Małopolski” - zapowiedział Kozioł.

Koncepcja zagospodarowania terenu i samego zabytkowego dworu powstaje w konsultacji z mieszkańcami. Koszt zadania wyniesie kilka milionów zł – dokładna kwota nie jest znana, ponieważ nie powstał jeszcze szczegółowy kosztorys. W sumie gmina Tarnów pozyskała z „Polskiego Ładu” 5 mln zł na trzy inwestycje o charakterze kulturalno–rekreacyjnym.

Dwór w Koszycach Małych powstał na przełomie XIX i XX w. na zlecenie Hirscha Maschlera, dzierżawcy tarnowskiej rzeźni miejskiej. W 1917 r. obiekt zakupiły siostry Urszulanki, urządzając tam niewielki klasztor, nazywany Małym Domkiem. Przebudowano wówczas istniejący w dworku żydowski dom modlitwy na kaplicę z sygnaturką. W 1983 r. zlikwidowano klasztor, zamieniając go na mieszkania socjalne gminy Tarnów. W pobliżu dworu znajdują się także zabytkowa murowana obora i dwupiętrowy budynek podworski.

Budynek danego spichlerza należy obecnie do Urszulanek; kaplicę znajdującą się w dawnym dworze przejęła gmina Tarnów. W ostatnich latach obiekty te zrujnowały pożary.