Najważniejsze prace są na zewnątrz i myślę, że przed zimą uda się je wykonać. Pozostałe prace, wykonywane w środku mogą być wykonane w zimie bez względu na warunki atmosferyczne.

Dodajmy, że starostwo planuje powołać — na początku przyszłego roku — dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach. W kwietniu powinny zakończyć się wszystkie prace remontowo-budowlane.

Nabór ma zostać ogłoszony we wrześniu. W sumie zatrudnienie w wierzchosławickim ZAZ znajdzie 30 osób z małym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.