Prace prowadzone są teraz przy ulicy Okrężnej. Nastąpiła budowa komory kanalizacji deszczowej. Ta komora znajduje się w osi przekroju drogi i w związku z tym na okres dwóch tygodni musieliśmy wydłużyć odcinek, na którym obowiązuje ruch jednokierunkowy

- wyjaśniał dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Artur Michałek. 

Mimo że przebudowa układu drogowego na ulicy Okrężnej i Braci Saków potrwa do połowy przyszłego roku, to wykonawca deklaruje umożliwienie dwukierunkowego przejazdu przez to miejsce z końcem tego roku.

Prace kosztują ponad 23 miliony złotych, z czego 6 milionów to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.