- Gmina Ciężkowice otrzymała z rządowego programu Maluch+ środki wysokości 814 tys. Dofinansowanie to pozwoli nam na modernizację budynku o powierzchni 500 metrów kw. Jeżeli chodzi o Pleśną, jest 46 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, natomiast w przypadku Rzepiennika Strzyżewskiego wybudowany zostanie żłobek o powierzchni 188 metrów kw. - mówił wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W ramach programu Maluch + w Małopolsce do 2029 roku powstać ma ponad 260 tego typu instytucji opiekujących się najmłodszymi.  Do samorządów na wsparcie tych zadań trafić ma 488 mln złotych.